Algemene voorwaarden

Definitie

Tom Wesselink Entertainment is een bedrijf die zich richt op live muziek en zangcoaching. Voornamelijk, maar niet uitsluitend, uitgevoerd door Tom Wesselink

 

Overeenkomst

• Tom Wesselink Entertainment biedt live muziek en/of zangcoaching.

• Boekingen zijn definitief nadat de aanbetaling is voldaan.

 

Annulering live muziek

• Tom Wesselink Entertainment behoudt zich het recht voor een boeking te annuleren wanneer het niet ‘klikt’ of ‘past. Tom Wesselink Entertainment belooft dit binnen redelijke termijn (uiterlijk 2 maanden voor de gelegenheid) schriftelijk aan te geven;

• Annulering vanuit de opdrachtgever tot 2 maanden voor de gelegenheid leidt tot een verschuldiging van 20% van de geoffreerde kosten, dit is tevens de aanbetaling;

• Annulering tussen twee maanden en 1 maand voor de gelegenheid leidt tot een verschuldiging van 50% van de geoffreerde kosten;

• Annulering tussen 1 maand en de datum van de gelegenheid of voortijdig afbreken van de boeking tijdens de dag leidt tot een verschuldiging van 100% van de geoffreerde kosten.

• Bij annulering vanuit opdrachtgever worden alle reeds gemaakte kosten gefactureerd aan de opdrachtgever. Bij annulering vanuit Tom Wesselink Entertainment is dit uiteraard niet het geval

• Bij annulering vanuit Tom Wesselink Entertainment korter dan twee weken voor de gelegenheid doet deze er alles aan om een passende vervanging te vinden. Indien deze vervanging duurder is dan het geoffreerde bedrag, is dit verschil op rekening van Tom Wesselink Entertainment.

• Bij onvoorziene omstandigheden aan de kant van Tom Wesselink Entertainment, hieronder valt o.a. ziekte, ongeval, natuurramp, overmacht door andere zaken, waarbij vervanging geen mogelijkheid meer is, zijn er geen kosten voor opdrachtgever. Alle al gemaakte kosten van opdrachtgever voor Tom Wesselink Entertainment worden binnen 14 aan de opdrachtgever teruggestort.

• Tom Wesselink Entertainment kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor geleden schade door annulering vanuit Tom Wesselink Entertainment (zowel materieel als immaterieel) .

 

 

Bereikbaarheid voor afspraken

• Tom Wesselink Entertainment heeft input nodig voor het voorbereiden voor het optreden. Opdrachtgever verplicht zich goed en helder te communiceren met de geboekte artiest.

• Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de communicatie is Tom Wesselink Entertainment gerechtigd de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever ontvangt de aanbetaling niet terug. Buitengelegenheden en apparatuur

• Bij buitengelegenheden is de opdrachtgever verplicht voorzorgsmaatregelen te treffen in geval van regen. Apparatuur van Tom Wesselink Entertainment is niet gemaakt voor vocht en Tom Wesselink Entertainment behoudt zich te allen tijde het recht voor het optreden te annuleren als hij het vermoeden heeft dat de apparatuur beschadigt.

• De opdrachtgever heeft een inspanningsverplichting wat betreft het garanderen van de veiligheid van de apparatuur van Tom Wesselink Entertainment. Indien Tom Wesselink Entertainment, of de artiest ter plaatse namens Tom Wesselink Entertainment, van mening is dat de opdrachtgever onvoldoende maatregelen heeft getroffen om de apparatuur van Tom Wesselink Entertainment te beschermen is, ondanks annulering van Tom Wesselink Entertainment, opdrachtgever toch 100% van de geoffreerde kosten verschuldigd.

• Indien er sprake is van overmacht en opdrachtgever heeft genoeg gedaan om de apparatuur van Tom Wesselink Entertainment te beschermen, delen opdrachtgever en opdrachtnemer het risico en is opdrachtgever slechts 50% van de geoffreerde kosten verschuldigd. De kosten voor reparatie of vervanging van apparatuur ligt bij Tom Wesselink Entertainment. 

 

Gebruik van foto- en/of videomateriaal door Tom Wesselink Entertainment

• Artiesten zijn in grote mate afhankelijk van beeldmateriaal van optredens. Tom Wesselink Entertainment behoudt zich het recht voor om foto- en/of videomateriaal van dit optreden te gebruiken voor promotionele doeleinden, zoals Facebookpromotie of gebruik op de website.

• Opdrachtgever stelt eventueel foto- en/of videomateriaal waarop Tom Wesselink Entertainment te zien en/of horen is beschikbaar voor opdrachtnemer. Opdrachtgever spreekt dit af met derde partijen die dit materiaal hebben gemaakt.

• Tom Wesselink Entertainment verplicht zich het gebruik van dergelijk materiaal met expliciete melding van maker.• Tom Wesselink Entertainment houdt bij gebruik van foto- en/of videomateriaal rekening met geldende Europese privacyregels. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor goedkeuring van gebruik bij gasten.

• Bij klachten van mensen die zichzelf herkennen op een foto en/of video gebruikt door Tom Wesselink Entertainment, verplicht opdrachtnemer zich deze foto per direct uit het digitale gebruik te halen. In het geval van printwerk verwijdert Tom Wesselink Entertainment bij de eerstvolgende druk.  Gebruik van foto- en/of videomateriaal door opdrachtgever.

• Opdrachtgever mag foto- en/of videomateriaal waarop een een optreden van Tom Wesselink Entertainment te zien is, tot maximaal 1 jaar na datum van evenement en niet voor evenementen die niet of weinig te maken hebben met oorspronkelijk evenement.

• Bij klachten van mensen die zichzelf herkennen op een foto en/of video gebruikt door opdrachtgever, verplicht opdrachtgever zich deze foto per direct uit het digitale gebruik te halen. In het geval van printwerk verwijdert opdrachtgever bij de eerstvolgende druk tenzij het om inhoudelijk compromitterend materiaal gaat. Dan is de opdrachtgever verplicht het per direct uit de roulatie te halen.

 

Vragen?

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kunt u contact met ons opnemen:

Tom Wesselink Entertainment
Sumatralaan 40
7314 CL Apeldoorn
href=”mailto:info@tomwesselink.com”>info@tomwesselink.com
06-34929251